PHÓ GIÁM ĐỐC VIỆN CẤY CHỈ HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG CHI NHÁNH GIA LAI

 

Tiểu sử về bác sĩ Nguyễn Hữu Ái – Phó giám đốc viện cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông chi nhánh Gia Lai


Chức Vụ:
 – PGĐ Viện cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông – Chi nhánh Gia Lai

– Bác sĩ khoa y học cổ  truyền bệnh viện Tỉnh Thanh Hóa

Chuyên Ngành: Chuyên khoa Y học cổ truyền

Bằng cấp: Bác sĩ

Quá Trình công tác

+ Tốt nghiệp học viện y dược học cổ truyền Việt Nam

+ 2005  đến  nay về công tác tại bệnh viện đa khoa Hà Trung – Thanh Hóa

Năm 2017,2018 liên tiếp được giấy khen của công đoàn ngành y tế

Năm 2018 đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở

 

Bằng khen của giám đốc ở y tế Thanh Hóa năm  2018

 

 

Bằng khen của công đoàn ngành y tế năm  2017 

Bằng khen của công đoàn ngành y tế năm  2018