VTC16| Phương pháp cấy chỉ chữa xương khớp của Ths.Bs Ngô Quang Hùng-Viện cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông