Bác sĩ khoa Khám bệnh Bệnh Viện y học cổ truyền Trung Ương

Chức Vụ: Bác sĩ  khoa Khám bệnh Bệnh Viện y học cổ truyền Trung Ương

Chuyên Ngành: Chuyên khoa y học cổ truyền

Nguyên Phó Trưởng khoa điều trị quốc tế bệnh viện Châm Cứu Trung Ương

Chức vụ:Nguyên Phó Trưởng khoa điều trị quốc tế bệnh viện Châm Cứu Trung Ương

Chuyên Ngành: Chuyên khoa y học cổ truyền

Bằng cấp: Thạc sĩ

 

 

 

 

Trưởng  khoa Khám bệnh Bệnh Viện châm cứu Trung Ương

Chức vụ: Trưởng  khoa Khám bệnh Bệnh Viện châm cứu Trung Ương

Chuyên Ngành: Chuyên khoa y học cổ truyền

Bằng cấp: Thạc sĩ

 

Thạc sĩ Bác sĩ Vũ Mạnh Thắng – Giảng Viên Châm Cứu

Chức Vụ: – Giảng viên bộ môn châm cứu 

Chuyên ngành: Chuyên khoa y học cổ truyền

Bằng cấp: Bác sĩ

Bác sĩ Đào Văn Hùng – Bác sĩ Khoa đột quỵ bệnh viện y học cổ truyền Quân Đội

Chức Vụ: – Bác sĩ Khoa đột quỵ bệnh viện y học cổ truyền Quân Đội

Chuyên ngành: Chuyên khoa y học cổ truyền

Bằng cấp: Bác sĩ

Phó khoa tim thận khớp bệnh viện y học cổ truyền Quân Đội

Chức Vụ: – Phó khoa tim thận khớp bệnh viện y học cổ truyền Quân Đội

Chuyên Ngành: Chuyên khoa y học cổ truyền

Bằng cấp: Thạc sĩ

Thạc sĩ bác sĩ Ngô Quang Hùng – trưởng khoa châm cứu BV đa khoa  y học cổ truyền Hà Nội

Chức vụ: – Trưởng khoa châm cứu bệnh viện y học cổ truyền Hà Nội

Chuyên Ngành: Chuyên khoa y học cổ truyền

Bằng cấp: Thạc sĩ