PHÓ GIÁM ĐỐC VIỆN CẤY CHỈ HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG – CHI NHÁNH TP HCM

Chức vụ: Phó giám đốc viện cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông – Chi nhánh TP HCM

– Trưởng khoa y học cổ truyền bệnh viện đa khoa huyện Hà Trung – Thanh Hóa

Chuyên Ngành: Chuyên khoa y học cổ truyền

Bằng cấp: Bác sĩ

PHÓ GIÁM ĐỐC VIỆN CẤY CHỈ HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG – CHI NHÁNH CẦN THƠ

Chức Vụ: – PGĐ Viện cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông – Chi nhánh Cần Thơ

– Phó khoa y học cổ truyền Bệnh Viện Da Liễu Hà Nội

Chuyên ngành: Chuyên khoa y học cổ truyền

Bằng cấp: Bác sĩ chuyên khoa

PHÓ GIÁM ĐỐC VIỆN CẤY CHỈ HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG – CHI NHÁNH QUẢNG NAM

Chức Vụ: – PGĐ viện cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông – chi nhánh Quảng Nam

– Giảng viên bộ môn châm cứu 

Chuyên ngành: Chuyên khoa y học cổ truyền

Bằng cấp: Bác sĩ

PHÓ GIÁM ĐỐC VIỆN CẤY CHỈ HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG CHI NHÁNH GIA LAI

Chức Vụ: – PGĐ Viện cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông – Chi nhánh Gia Lai

– Bác sĩ khoa y học cổ  truyền bệnh viện Tỉnh Thanh Hóa

Chuyên Ngành: Chuyên khoa Y học cổ truyền

Bằng cấp: Bác sĩ

PHÓ GIÁM ĐỐC VIỆN CẤY CHỈ HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG

Chức vụ: PGĐ Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông

– Phó khoa y học cổ truyền bệnh viện đa khoa Hà Đông

Chuyên ngành: Chuyên khoa y học cổ truyền

Bằng cấp: Thạc sĩ

PHÓ GIÁM ĐỐC VIỆN CẤY CHỈ HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG CHI NHÁNH CÀ MAU

Chức Vụ: PGĐ Viện cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông – Chi nhánh Cà mau

– Bác sĩ Khoa đột quỵ bệnh viện y học cổ truyền Quân Đội

Chuyên ngành: Chuyên khoa y học cổ truyền

Bằng cấp: Bác sĩ

PHÓ GIÁM ĐỐC VIỆN CẤY CHỈ HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

Chức Vụ: – PGĐ Viện cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông – Chi nhánh Đà Nẵng

– Phó khoa tim thận khớp bệnh viện y học cổ truyền Quân Đội

Chuyên Ngành: Chuyên khoa y học cổ truyền

Bằng cấp: Thạc sĩ

GIÁM ĐỐC VIỆN CẤY CHỈ HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG

 

Chức vụ: GĐ Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông

– Trưởng khoa châm cứu bệnh viện y học cổ truyền Hà Nội

Chuyên Ngành: Chuyên khoa y học cổ truyền

Bằng cấp: Thạc sĩ