Bác sĩ Đào Văn Hùng – Bác sĩ Khoa đột quỵ bệnh viện y học cổ truyền Quân Đội

Tiểu sử về bác sĩ Đào Văn Hùng 

Chức Vụ: – Bác sĩ Khoa đột quỵ bệnh viện y học cổ truyền Quân Đội

Chuyên ngành: Chuyên khoa y học cổ truyền

Bằng cấp: Bác sĩ

Quá trình công tác

+ Năm 2014: Bằng tốt nghiệp Học Viện Quân y chuyên ngành BSĐK

+ Làm việc tại Phòng quân y, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

+ Năm 2017: Khoa hồi sức, viện Y học Cổ Truyền Quân Đội

+ Năm 2018 – Tốt nghiệp BSCK y học cổ truyền, Viện YHCT Quân đội

+ Năm 2019: chuyển công tác khoa Đột quỵ, viện YHCTQĐ

+ 1 năm/lần: Khen thưởng của BTL Thủ đô Hà Nội, Viện y học cổ truyền Quân Đội

+ Năm 2017 đạt chiến sỹ thi đua cấp cơ sở

+ Tham gia nhận, điều trị nhiều bệnh nhân trọng điểm, bệnh nhân nặng tại khoa hồi sức, khoa đột quỵ đạt kết quả tốt.

+ Tham gia giảng dạy, hướng dẫn, phụ trách các lớp sinh viên, bác sỹ thực tập tại bệnh viện.

+ Giấy chứng chỉ hành nghề, khám chữa bệnh số 130030/CCHN-BQP

+ Hiện nay là Bác sĩ điều trị khoa đột quỵ A21 viện y học cổ truyền Quân Đội

 

 

Bằng khen của cục trưởng cục hậu cần bộ tư lệnh thủ đô năm 2015

Bằng khen của cục trưởng cục hậu cần bộ tư lệnh thủ đô năm 2015

 

Bằng khen của ban chấp hành đảng bộ cục hậu cần năm 2016 tặng Bs Đào Văn Hùng

Bằng khen của ban chấp hành đảng bộ cục hậu cần năm 2016 tặng Bs Đào Văn Hùng

Bằng khen của giám đốc bệnh viện y học cổ truyền năm 2019 tặng Bs Đào Văn Hùng
Bằng khen của giám đốc bệnh viện y học cổ truyền năm 2019 tặng Bs Đào Văn Hùng

Bằng khen của cục trưởng cục hậu cần bộ tư lệnh thủ đô năm 2016
Bằng khen của cục trưởng cục hậu cần bộ tư lệnh thủ đô năm 2016