VTVCab12| Thạc sĩ bác sĩ Ngô Quang Hùng – Người sở hữu “đôi bàn tay vàng” cấy chỉ tại Việt Nam

VTVCab12| Thạc sĩ bác sĩ Ngô Quang Hùng – Người sở hữu “đôi bàn tay vàng” cấy chỉ tại Việt Nam

VTVCab9| Ths.Bs Ngô Quang Hùng- Người khai sáng phương pháp cấy chỉ chữa bệnh xương khớp, thoái hóa, thoát vị ở Việt Nam

VTVCab9| Ths.Bs Ngô Quang Hùng- Người khai sáng phương pháp cấy chỉ chữa bệnh xương khớp, thoái hóa, thoát vị ở Việt Nam