VTC16| Ths.Bs Ngô Quang Hùng – người đầu tiên ứng dụng thành công phương pháp cấy chỉ vào chữa bệnh