Nguyên Phó Trưởng khoa điều trị quốc tế bệnh viện Châm Cứu Trung Ương

Ths.Bs Bùi Vĩnh Sơn

 

Chức vụ: Nguyên Phó Trưởng khoa điều trị quốc tế bệnh viện Châm Cứu Trung Ương

Chuyên Ngành: Chuyên khoa y học cổ truyền

Bằng cấp: Thạc sĩ