Thạc sĩ Bác sĩ Vũ Mạnh Thắng – Giảng Viên Châm Cứu

TIỂU SỬ VỀ BÁC SĨ VŨ MẠNH THẮNG 

 

Chức vụ:– Giảng viên bộ môn châm cứu

Chuyên ngành: Chuyên khoa y học cổ truyền

Bằng cấp: Bác sĩ

Quá trình công tác

+ 2012  tốt nghiệp học viện y dược học cổ truyền VN
+ 2016 tốt nghiệp đại học trung y dược thiên tân Trung Quốc
+ 2017 tốt nghiệp định hướng chuyên khoa y học cổ truyền đại học y Hà Nội
+ 2018 Giảng viên bộ môn châm cứu 
+ 2019 – nay đang học thạc sĩ tại học viện y dược học cổ truyền Việt Nam

+ Hiện nay đang là giảng viên bộ môn châm cứu tại học viện y dược học cổ truyền Việt Nam

Một số hình ảnh khám chữa bệnh của bác sĩ Vũ Mạnh Thắng tại phòng khám Hải Thượng Lãn Ông

 

Hình ảnh Bs Vũ Mạnh Thắng đang khám cho bệnh nhân
Hình ảnh Bs Vũ Mạnh Thắng đang khám cho bệnh nhân

 

 

Hình ảnh bác sĩ Vũ Mạnh Thắng khám cho bệnh nhân
Hình ảnh bác sĩ Vũ Mạnh Thắng khám cho bệnh nhân

 

 

Hình ảnh Bs Vũ Mạnh Thắng đang cấy chỉ cho bệnh nhân
Hình ảnh Bs Vũ Mạnh Thắng đang cấy chỉ cho bệnh nhân

 

 

Hình ảnh bác sĩ Vũ Mạnh Thắng đang cấy chỉ cho bệnh nhân
Hình ảnh bác sĩ Vũ Mạnh Thắng đang cấy chỉ cho bệnh nhân