Bác sĩ khoa Khám bệnh Bệnh Viện y học cổ truyền Trung Ương

Hình ảnh Bác sĩ Nguyễn Hoàng Anh
Hình ảnh Bác sĩ Nguyễn Hoàng Anh

Chức Vụ: –Bác sĩ  khoa Khám bệnh Bệnh Viện y học cổ truyền Trung Ương

Chuyên Ngành: Chuyên khoa y học cổ truyền