Thạc sĩ bác sĩ Ngô Quang Hùng – trưởng khoa châm cứu BV đa khoa y học cổ truyền Hà Nội

TIỂU SỬ VỀ THẠC SĨ BÁC SĨ NGÔ QUANG HÙNG – GIÁM ĐỐC PHÒNG KHÁM CẤY CHỈ HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG

 

Ths.Bs Ngô Quang Hùng
Ths.Bs Ngô Quang Hùng

 

Chức vụ: GĐ Phòng Khám  Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông

– Trưởng khoa châm cứu bệnh viện y học cổ truyền Hà Nội

Chuyên Ngành: Chuyên khoa y học cổ truyền

Bằng cấp: Thạc sĩ

Quá trình công tác

+ Năm 1991: Bằng tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội hệ chính quy chuyên khoa Y học dân tộc

+ Khám chữa bệnh tại Mehico

+ Giảng dạy cho sinh viên Pháp

+ Năm 2003: Thạc sĩ Đại học Y Hà Nội

+ Năm 2004 – Hội viên chi hội châm cứu Bệnh viện y học cổ truyền Hải Phòng

+ Năm 2009: Trường Đại học Y Hải Phòng Chứng nhận Giảng viên Bộ môn Y học cổ truyền

+ 1 năm/lần: Khen thưởng của Chi hội Bệnh viện đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội

+ Giấy chứng chỉ hành nghề, khám chữa bệnh  số 002757…/HNO-CCHN

+ Hiện nay là Trưởng khoa bệnh viện Đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội

+ Người đầu tiên nghiên cứu và ứng dụng thành công phương pháp cấy chỉ tại Việt Nam

 

Bằng khen của hội châm cứu Việt Nam 2018 tặng Ths.Bs Ngô Quang Hùng
Bằng khen của hội châm cứu Việt Nam 2018 tặng Ths.Bs Ngô Quang Hùng

 

 

Bằng khen của bộ trưởng bộ y tế 2018 tặng Ths.Bs Ngô Quang Hùng
Bằng khen của bộ trưởng bộ y tế 2018 tặng Ths.Bs Ngô Quang Hùng
Bằng khen của giám đốc sở y tế thành phố hà nội năm 2017
 Bằng khen của giám đốc sở y tế thành phố hà nội năm 2017

 

Bằng khen của giám đốc sở y tế hà nội 2014
Bằng khen của giám đốc sở y tế hà nội 2014

 

 

 

Bằng khen của ban chấp hành trung ương hội châm cứu Việt Nam năm 2004 tặng Ths.Bs Ngô Quang Hùng
Bằng khen của ban chấp hành trung ương hội châm cứu Việt Nam năm 2004

 

 

Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở do giám đốc sở y tế hà nội khen tặng 2013
Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở do giám đốc sở y tế hà nội khen tặng 2013

 

 

Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở do giám đốc sở y tế hà nội khen tặng 2019
Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở do giám đốc sở y tế hà nội khen tặng 2019

 

 

Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở do giám đốc sở y tế hà nội khen tặng Ths.Bs Ngô Quang Hùng 2017
Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở do giám đốc sở y tế hà nội khen tặng 2017

 

 

Bằng khen của chủ tịch hội đông y TP Hà Nội năm 2017 tặng Ths.Bs Ngô Quang Hùng
Bằng khen của chủ tịch hội đông y TP Hà Nội năm 2017

 

 

Bằng khen của chủ tịch hội đông y TP Hà Nội năm 2013
Bằng khen của chủ tịch hội đông y TP Hà Nội năm 2013