GIÁM ĐỐC VIỆN CẤY CHỈ HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG

TIỂU SỬ VỀ THẠC SĨ BÁC SĨ NGÔ QUANG HÙNG – GIÁM ĐỐC VIỆN CẤY CHỈ HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG

 

 

Chức vụ: GĐ Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông

– Trưởng khoa châm cứu bệnh viện y học cổ truyền Hà Nội

Chuyên Ngành: Chuyên khoa y học cổ truyền

Bằng cấp: Thạc sĩ

Quá trình công tác

+ Năm 1991: Bằng tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội hệ chính quy chuyên khoa Y học dân tộc

+ Khám chữa bệnh tại Mehico

+ Giảng dạy cho sinh viên Pháp

+ Năm 2003: Thạc sĩ Đại học Y Hà Nội

+ Năm 2004 – Hội viên chi hội châm cứu Bệnh viện y học cổ truyền Hải Phòng

+ Năm 2009: Trường Đại học Y Hải Phòng Chứng nhận Giảng viên Bộ môn Y học cổ truyền

+ 1 năm/lần: Khen thưởng của Chi hội Bệnh viện đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội

+ Giấy chứng chỉ hành nghề, khám chữa bệnh  số 002757…/HNO-CCHN

+ Hiện nay là Trưởng khoa bệnh viện Đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội

 

 

Bằng khen của hội châm cứu Việt Nam 2018

 

 

Bằng khen của bộ trưởng bộ y tế 2018

 

 

Bằng khen của giám đốc sở y tế thành phố hà nội năm 2017

 

 

Bằng khen của giám đốc sở y tế hà nội 2014

 

 

Bằng khen của ban chấp hành trung ương hội châm cứu Việt Nam năm 2004

 

 

Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở do giám đốc sở y tế hà nội khen tặng 2013

 

 

Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở do giám đốc sở y tế hà nội khen tặng 2019

 

 

Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở do giám đốc sở y tế hà nội khen tặng 2017

 

 

Bằng khen của chủ tịch hội đông y TP Hà Nội năm 2017

 

 

Bằng khen của chủ tịch hội đông y TP Hà Nội năm 2013